Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một trang tin điện tử bị xử phạt 75 triệu đồng

Mới đây, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Truyền thông pháp luật Việt Nam tổng số tiền 75 triệu đồng.

Công ty cổ phần Truyền thông pháp luật Việt Nam bị xử phạt. (Ảnh: Dân sinh)

Ngày 8/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 80/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật Việt Nam. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật Việt Nam lên tới 75.000.000 đồng. 5 lỗi vi phạm, cụ thể:

Lỗi thứ nhất là “Không cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử https://phaplycuocsong.vn/”. Cụ thể: Không ghi đúng số giấy phép 729/GP TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 09/02/2021, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 10/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm đ khoản 1 Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền, với số tiền là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Lỗi thứ 2 “Đăng, phát các tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử tổng hợp https://phaplycuocsong.vn/ mà không được sự đồng ý của Báo điện tử Pháp luật Việt Nam"; lỗi vi phạm này số tiền bị phạt là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Lỗi thứ 3 "Đăng, phát các tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử tổng hợp https://phaplycuocsong.vn/ mà không được sự đồng ý của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm”; lỗi vi phạm này số tiền bị phạt là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Lỗi thứ 4 “Đăng, phát các tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử tổng hợp https://phaplycuocsong.vn/ mà không được sự đồng ý của Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến"; lỗi vi phạm này số tiền bị phạt là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Lỗi thứ 5 “Đăng, phát các tác phẩm bảo chỉ trên trang thông tin điện tử tổng hợp https://phaplycuocsong.vn/ mà không được sự đồng ý của Tạp chí Người Hà Nội”; lỗi vi phạm này số tiền bị phạt là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Mưc phạt được đưa ra theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm e Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật Việt Nam là: 75.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy mươi lăm triệu đồng).

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc (kể từ ngày 08/7/2021), Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật Việt Nam phải nộp tiền phạt vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

Vương Gia

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/mot-trang-tin-dien-tu-bi-xu-phat-75-trieu-dong-d160192.html