Tại trụ sở UBND xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đang lưu giữ nhiều đạo sắc phong cổ bằng giấy, bên trên nền giấy có chữ Hán Nôm, dấu triện của các đời vua. Nội dung trong các sắc phong ghi chép những công trạng của các vị anh hùng dân tộc thời xưa…

Ông Trịnh Đăng Nghị - Chủ tịch UBND xã Yên Trung, huyện Yên Định cho biết: Hiện tại, địa phương đang lưu giữ tới 28 đạo sắc phong cổ do các vị vua thời Lý, Lê, Nguyễn… ban cho các vị anh hùng dân tộc thời xưa.

Các đạo sắc phong này được vua của các triều đại ban cho Lý Thường Kiệt, Đệ nhất phu nhân Lý Thường Kiệt, Cao Sơn thượng đẳng thần, Dũng Quận công, Trương Hoa Thước, Quế Hoa Nương…

Hiện nay, các đạo sắc phong đang được lưu giữ trong hai hòm gỗ và các ống trúc thư màu sơn đỏ thẳm, đỏ tươi, nước sơn đã cũ. Một số sắc phong còn nguyên vẹn, một số sắc phong trải qua thời gian chịu sự biến động của thời tiết nên đã có dấu hiệu bị rách. Địa phương hiện đang phải phun thuốc chống mối mọt, cất giữ các sắc phong rất cẩn thận trong tủ.

Được biết, một số sắc phong này do nhân dân giao nộp lại cho UBND xã Yên Trung, một số sắc phong do địa phương truyền từ đời này qua đời khác. Đây là những sắc phong cổ, quý giá đã được xã Yên Trung dịch sang tiếng Việt và còn lưu giữ bản gốc cho đến nay