MotoRAZR2 V8 có thêm phiên bản bộ nhớ trong 2GB

Gốc
Ngày 31.10, Motorola giới thiệu phiên bản MotoRAZR2 V8 có bộ nhớ trong 2GB tại VN. RAZR2 V8 2GB kết hợp khả năng tương thích của Microsoft Windows Media Player 11 với bộ nhớ lớn cho phép người dùng lưu trữ trực tiếp vào máy bộ sưu tập âm nhạc của mình.

Tin nóng

Tin mới