Motorola đã giới thiệu phiên bản ĐTDĐ MOTORAZR2 V8 có bộ nhớ trong dung lượng 2GB vào thị trường Việt Nam ngày 31/10/2007 tại TP.HCM.