(VnMedia) - Trước sức ép của các nhà đầu tư, ngày 26/3 ban giám đốc Motorola đã công bố kế hoạch tách bộ phận kinh doanh ĐTDĐ ra khỏi các hoạt động khác, và lập thành hai công ty hoạt động riêng rẽ.