Hanoinet - Rất vui vẻ trong những ngày đầu tiên, luôn tươi cười trước công chúng và nói những lời có cánh về ông chủ và đội bóng, để rồi một ngày không kiêng nể bất cứ ai tấn công tất cả mọi người.