(VnMedia) - Cuối tuần qua Mozilla đã phát hành bản cập nhật để bít hai lỗi bảo mật nguy hiểm trong Firefox. Trong đó có lỗi đã được sử dụng để tấn công trình duyệt này tại cuộc thi PWN2OWN.