Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch của Phó tổng giám đốc CTCP Thủy hải sản Minh Phú (HOSE: MPC).

*Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Tấn Anh *Mã chứng khoán giao dịch: MPC *Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 42,150 cp (chiếm tỷ lệ 0.06%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35,000 cp *Số lượng cổ phiếu đã bán: 35,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 7,150 cp (chiếm tỷ lệ 0.01%) *Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/09/2009 đến ngày 15/10/2009