CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (OTC: MPC) công bố BCTC quý 4/2015 ghi nhận thêm một kỳ kinh doanh bết bát khi lỗ gần 35 tỷ đồng, trước đó quý 2/2015 đơn vị này cũng lỗ gần 15 tỷ đồng. Kết quả cả năm lãi sau thuế chỉ hơn 12 tỷ đồng, thực hiện chưa đầy 1% kế hoạch năm.

Trong quý 4/2015, lãi gộp của MPC chỉ đạt 298 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ. Qua đó, biên lãi gộp chỉ còn 7.6% trong khi cùng kỳ là gần 13%.

MPC: Quy 4 lai lo 35 ty, vay no tang vot, ton kho chat dong - Anh 1

Chi phí tài chính ở mức tương đương cùng kỳ với 82 tỷ đồng. Chi phí “ngốn” nhiều nhất trong kỳ chính là bán hàng với hơn 200 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản lỗ khác hơn 67 tỷ đồng đã ăn mòn hết lợi nhuận, khiến MPC lỗ gần 35 tỷ đồng trong kỳ (riêng công ty mẹ lỗ 96 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2015 MPC đạt doanh thu 12,287 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2014. Lãi gộp lao dốc gần một nửa khi chỉ đạt 1,072 tỷ đồng. Lãi sau thuế được hơn 12 tỷ đồng, giảm đến 99% cùng kỳ và thực hiện chưa đầy 1% chỉ tiêu năm (1,415 tỷ đồng).

Nhờ vào cổ đông thiểu số “góp sức” mà lãi ròng cổ đông công ty mẹ được nâng lên 32 tỷ đồng, tuy nhiên so với cùng kỳ kết quả này đã giảm 96%. Theo đó, EPS 2015 của MPC đạt chưa đầy 500 đồng, trong khi năm 2014 là 10,930 đồng.

Tính đến 31/12/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của MPC tăng vọt lên gần 865 tỷ đồng, gấp 10 lần so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn còn trên 1,100 tỷ đồng, ngoài ra phải thu dài hạn gần 241 tỷ đồng trong khi đầu năm không phát sinh khoản này. Hàng tồn kho vẫn ở mức cao hơn 4,300 tỷ đồng.

Về nợ của MPC, có sự thay đổi đáng kể khi vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 5,929 tỷ còn 2,386 tỷ đồng. Ngược lại thì vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 500 tỷ lên gần 3,970 tỷ đồng. Qua đó, tổng nợ phải trả của MPC tính đến cuối năm 2015 là hơn 6,980 tỷ đồng, chiếm 76% tổng nguồn vốn.

Tài liệu chi tiết:

MPC-BCTC HOP NHAT QUY IV-2015.pdf