Không tập trung vào xem bộ phim, danh hài đưa ra nhiều đòi hỏi về ăn uống trong rạp.