Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

MSB sắp tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 30%.

Thực hiện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vào tháng 4-2022, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472,5 triệu cổ phần phổ thông, trong đó bao gồm 458,25 triệu cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; 14,25 triệu cổ phần phổ thông phát hành cho người lao động MSB theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 ti đồng.

Theo đó, số lượng cổ phiếu sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỉ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

T.LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/msb-sap-tang-von-dieu-le-len-20-000-ti-dong-post690243.html