(ATPvietnam.com) -Sau khi kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2010 của CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) giảm 351,8 tỷ đồng (tương đương giảm 13,4%) so với trước khi kiểm toán do lợi thế thương mại từ dự án Núi Pháo bị ghi nhận giảm tương ứng.

So với trước khi kiểm toán thì doanh thu của công ty vẫn "nguyên vẹn" với 5.586,3 tỷ đồng và giá vốn bán hàng cũng không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, lợi thế thương mại từ dự án Núi Pháo mà công ty tự tính là 1.615 tỷ đồng đã được đơn vị kiểm toán điều chỉnh xuống còn 1.240 tỷ đồng. Điều này được phản ánh trực tiếp vào doanh thu tài chính của công ty do đó, doanh thu tài chính sau khi kiểm toán đã giảm từ 1.999,6 tỷ đồng xuống còn 1.610 tỷ đồng (tương ứng giảm 19,4%). Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng thêm 8,6%, lên 270 tỷ đồng cũng khiến lợi nhuận từ mảng tài chính của công ty càng thêm giảm. Ngoài ra, sau khi kiểm toán thì chi phí quản lý DN của công ty được ghi nhận giảm một cách đáng kể với 9,5 tỷ đồng (tương đương 4,2%), còn 213,7 tỷ đồng. Với những biến động đó, LNTT của MSN sau khi kiểm toán giảm 389,2 tỷ đồng (tương đương giảm 12,4%), còn 2.476 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 351,8 tỷ đồng (tương ứng giảm 13,4%), còn 2.283 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo đó được điều chỉnh từ 5.358 đồng xuống còn 4.635 đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4/2011 cổ phiếu MSN đứng tại mức 83.000 đồng/cp với 12.910 cổ phiếu được chuyển nhượng. H.L