(NDHMoney) Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 sau kiểm toán.

Theo đó, doanh thu của MSN đạt 5.689,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.746,12 tỷ đồng, giảm 389,2 tỷ đồng (-12,4%) so với báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 2.283 tỷ đồng, giảm gần 352 tỷ đồng (-13,4%) so với mức 2.634,8 tỷ đồng trong báo cáo trước kiểm toán. EPS cũng giảm 723 đồng xuống còn 4.635 đồng. Nguyên nhân khiến lợi nhuận của MSN giảm sau kiểm toán chính là doanh thu tài chính của Công ty giảm gần 389 tỷ đồng (-19,4%) xuống gần 1.611 tỷ đồng.