MSN: Orchid Capital Investments Pte.Ltd đã mua thêm gần 59 triệu cp

Gốc
Orchid Capital Investments Pte.Ltd vừa thông báo đã mua thêm 58,674,545 CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), nâng sở hữu lên 11.14% và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 26/07.

Cụ thể, trước giao dịch Orchid Capital Investments Pte.Ltd nắm 19,872,499 cp MSB , chiếm 2.89% tổng số lượng cổ phiếu MSN đang lưu hành.

Sau khi mua thêm gần 59 triệu cp trên, Orchid Capital Investments Pte.Ltd nâng tổng số lượng cổ phiếu MSN nắm giữ lên thành 78,546,994 cp MSN, chiếm tỷ lệ 11.14%.

Hằng Nga

INFONET

Tin nóng

Tin mới