MTTQ cần hình thành hệ thống thu thập, điều tra ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Gốc
(HNM) - Ngày 4-3, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự có Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ quận Hai Bà Trưng. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ quận cần đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó bảo đảm tính kế thừa, tính hiệu quả, nhất là phát huy năng lực và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự sáng tạo của MTTQ Việt Nam các cấp; tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật MTTQ Việt Nam quy định.

Về đổi mới nội dung hoạt động, MTTQ quận cần làm rõ nội dung truyền thông hằng năm, hằng quý; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để báo cáo định kỳ với Đảng và chính quyền các cấp (3 tháng một lần), làm cơ sở quan trọng trong định hướng hoạt động của MTTQ Việt Nam; bổ sung, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền…

Về đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ quận cần phối hợp chặt chẽ, có chương trình, kế hoạch truyền thông với các tổ chức chính trị - xã hội, làm cơ sở tạo đồng thuận xã hội cao hơn về đánh giá tình hình đất nước, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trách nhiệm của Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, MTTQ cần hình thành hệ thống thu thập, điều tra khách quan ý kiến của nhân dân, kiến nghị những việc cần phải giải quyết, các giải pháp phát triển đất nước…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thành ủy, MTTQ thành phố và quận Hai Bà Trưng tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, qua đó thiết thực xây dựng khối đoàn kết của thành phố và quận; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách ngang tầm vị trí, vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới.

Tin nóng

Tin mới