MTTQ tỉnh Ninh Bình: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Gốc
Sau hơn hai năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh chung sức XDNTM đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đang khởi sắc từng ngày.

Cơ sở hạ tầng của nhiều vùng nông thôn của tỉnh Ninh Bình

được đầu tư nhờ XDNTM

MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân

Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức XDNTM, trong thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí XDNTM gắn với 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Theo đó, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển ngành nghề, đẩy mạnh chăn nuôi; xây dựng nếp sống văn minh, duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật. MTTQ từ tỉnh, huyện đến cơ sở tích cực vận động nhân dân hiến đất, tham gia làm đường giao thông và các công trình phúc lợi phục vụ an sinh xã hội.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Ninh Bình có 92.244/204.381 nhà ở dân cư nông thôn (chiếm 46,7%) đạt tiêu chuẩn; có 1 xã đạt 13 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí, 36 xã đạt từ 6 - 8 tiêu chí…. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình gần 02 năm (2011-2012) khoảng 1.839,85 tỷ đồng.

Tìm về xã Đồng Hướng huyện Kim Sơn là 1 trong 31 xã làm điểm về NTM của toàn tỉnh, ông Bùi Xuân Canh- chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay xã đã hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng NTM và phấn đấu đến cuối năm hoàn thành thêm được 1 tiêu chí, đưa tổng số lên 13 tiêu chí.

"Trong quá trình triển khai thực hiện tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung đã tạo được sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân nên được người dân nhiệt tình hưởng ứng hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động. Điển hình trong số đó có ông Phan Ngọc Hạp – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Châu Đà Nẵng – người con của quê hương ủng hộ địa phương hơn 1 tỷ đồng để xây nhà tưởng niệm tượng đài các anh hùng liệt sĩ của xã”, ông Canh cho biết.

Từ sự vận động, tuyên truyền để người dân hiểu XDNTM là phục vụ lợi ích nhân dân, nhờ đó đã có 8.932 hộ ở 62 xã tự nguyện hiến gần 30,2 ha đất, chặt cây, phá cổng dỡ tường rào….để xây dựng và mở rộng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa... tổng giá trị ước đạt 32,7 tỷ đồng.

Dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng

Tại huyện Kim Sơn, nhờ có sự tham gia ủng hộ của bà con nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt là đồng bào Công giáo đã huy động được nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới đạt hơn 120 tỉ đồng và có 992 hộ đã tự nguyện hiến đất với trị giá hơn 3 tỉ 240 triệu đồng. MTTQ các cấp đã phát huy khả năng và vai trò, trách nhiệm của mình nên đã vận động được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia với tinh thần nhiệt tình sáng tạo, nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Quang, Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình cho biết: "Việc thực hiện XDNTM có đạt được kết quả là nhờ sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng cùng vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, địa phương cũng đã cố gắng phát huy nội lực với việc tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, trong quá trình XDNTM ở Nình Bình vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục như công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại một số địa phương còn chậm; việc thực hiện lồng ghép các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải tạo lưới điện,…còn thiếu tích cực, chưa phát động thành phong trào sâu rộng trong nhân dân”.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Quang, để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Ninh Bình sẽ tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tiếp tục tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các huyện, xã về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình sớm hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đúng theo lộ trình đã đề ra.

Hoàng văn Linh

Tin nóng

Tin mới