(VOV) - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập (18/11/1930 – 18/11/2011).

Tới dự buổi lễ của ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch nước cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lãnh thành cách mạng…

Cách đây 81 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn 1 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau như: Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam… luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Đảm – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang đó, bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất, không ngừng phát huy vai trò của mình, đoàn kết toàn dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới đất nước.

Những năm qua, dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của mặt trận…

Năm 2011, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Bởi vậy, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống; tích cực chủ động tham gia vào quá trình tổng hợp thực hiện và sửa đổi Hiến pháp 1992 theo Nghị quyết của Quốc hội đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động do MTTQ đề ra… để MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định và phát huy được vai trò, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của cả nước.

Cũng nhân dịp này, cán bộ, công chức người lao động các cơ quan Trung ương do Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao số tiền hơn 2,4 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Trước đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tổ chức trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" lần thứ 9/2011./.