MTTQ Việt Nam và NHNN phối hợp công tác

Gốc
(Chinhphu.vn) – Chiều nay (5/3), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim ký kết Chương trình phối hợp.Ảnh VGP/Từ Lương

Theo chương trình này, hai bên sẽ tổ chức phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền rộng rãi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và những đóng góp thực tế cho phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Đồng thời, tuyên truyền định hướng chiến lược của ngành Ngân hàng, những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích của nhân dân nhằm định hướng dư luận và thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước trao đổi cung cấp thông tin và phản ánh tình hình dư luận của nhân dân, xã hội về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội như góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo, đặc biệt là những chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của công dân và ảnh hưởng tới đời sống của các tầng lớp nhân dân. Nghiên cứu, đề xuất việc phối hợp tổ chức giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Hai bên phối hợp vận động triển khai các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban TWMTTQ Việt Nam phát động. Phối hợp vận động các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Trên cơ sở trách nhiệm cụ thể của mỗi bên được phân công trong chương trình phối hợp, hai Cơ quan sẽ chủ động hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống và tại các địa phương cụ thể hóa các nội dung của chương trình phối hợp này phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.

Hằng năm, hai Cơ quan sẽ sẽ xây dựng chương trình phối hợp trọng tâm và tổ chức đánh giá kết quả phối hợp công tác, bổ sung, điều chỉnh và đề xuất, kiến nghị kịp thời trước những vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ đây là cơ hội lớn để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới của MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước.

Để tạo sự đồng thuận xã hội, việc cung cấp thông tin đúng về tình hình KTXH của đất nước, đặc biệt là thông tin đúng về hệ thống ngân hàng và chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ Lương

Tin nóng

Tin mới