Dell đã ra mắt sản phẩm Inspiron Mini 9 - MTXT nhỏ gọn dành cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi và người mê du lịch vào ngày 30/9/2008 tại TP.HCM.