Mua 1 triệu đồng tiền giả với giá chưa đến 100 nghìn đồng

Cường khai nhận đã mua tiền giả ở Quảng Đông, Trung Quốc với giá 95.000 đồng lấy 1.000.000 đồng tiền giả.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88409.cand