Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mua bán bằng cấp: Nhởn nhơ người mua kẻ bán

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sau khi nghe nhu cầu của chúng tôi, Trâm "tiếp thị” ngay: "Một là đi thi, giá mỗi chứng chỉ 1,2 triệu đồng. Hai là mướn giáo viên thi giùm, ở nhà rung đùi chờ lấy bằng chứ khỏi đi thi mất công. Chi phí thuê người thi mỗi môn 150.000 đồng...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=68770