Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mua, bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị xử lý ra sao?

Theo Bộ Xây dựng, các hành vi vi phạm về mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà theo quy định.

Nội dung: Y.M – Đồ họa:T.T

Y.M