Trước đó, UBND TP.HCM bảo khỏi cần. Nay, thông tư mới nhất lại buộc... chứng thực! Một phần hồ sơ đăng ký xe được trả lại cho người dân lưu giữ.