Mưa đá làm sập 12 ngôi nhà

Gốc
Khoảng từ 10 giờ đến 13 giờ 30 hôm qua 13.4 tại các xã Thạch Đồng, Thạch Bình (H.Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra trận mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà cửa, lúa và hoa màu.

Nguồn Tiền Phong http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/14/234405.tno