lục lại topic nào , em đang định mua đây mà nhiều loại quá không biết chọn loại nào nữa

lục lại topic nào , em đang định mua đây mà nhiều loại quá không biết chọn loại nào nữa