Mùa gió chướng- tên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông kể rằng, có một cô dịch giả người Nga dịch là "Mùa dịch tả", sau hỏi nhà văn Marian Tkasov, người rất giỏi tiếng việt, anh dịch là "Gió mùa đông bắc" đúng như cách nói nôm na của dân Nha khí tượng.