Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mua hàng tích trữ: Người dân dễ bị lợi dụng tăng giá

Gốc

Hanoinet - Nhiều người đã tăng cường tích trữ các hàng hóa cần thiết vì cho rằng giá còn tăng. Tuy nhiên, việc tích trữ như vậy thường mang lại thiệt nhiều hơn là lợi, cho bản thân người tích trữ cũng như cho nền kinh tế.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=65039