Mưa là nước mắt của trời...

Hanoinet - Tháng Sáu này mưa nhiều anh nhỉ. Những cơn mưa Tháng Sáu làm xanh chiếc lá xanh. Những cơn mưa Tháng Sáu trong trẻo, mát lành và êm dịu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=78031