Mùa măng của người Cờ tu

Gốc
Hanoinet- Đến xã Ating, Đông Giang – Quảng Nam lúc này, có thể gặp những hình ảnh thú vị mùa thu hoạch măng của người Cờ tu.

Tin nóng

Tin mới