VOV.VN -Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 o C; cao nhất từ: 19 – 22 o C

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 o C; cao nhất từ : : 26 – 29 độ, riêng khu Tây Bắc 31 – 34 o C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 o C; cao nhất từ: 20 – 23 o C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 o C; cao nhất từ: 20 – 23 độ, phía nam 24 – 27 o C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 o C; cao nhất từ: 28 – 31 o C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 o C; cao nhất từ: 31 – 34 o C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 o C; cao nhất từ: 31 – 34 độ, có nơi trên 34 o C./.

PV/VOV online