strong>Bộ GTVT vừa có văn bản phê bình các lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt VN về những thiếu sót trong chủ trương mua 160 toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Cụ thể, qua cuộc họp của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và có nghị quyết về các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng tại Tổng Công ty Đường sắt VN, Bộ GTVT quyết định nghiêm khắc phê bình: Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam do có thiếu sót trong quá trình chỉ đạo xem xét nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng, trong ứng xử, trả lời cơ quan báo chí và báo cáo Bộ.

Mua tau cu TQ: Hang loat lanh dao duong sat bi phe binh - Anh 1

Bộ cũng yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng Công ty Đường sắt nghiêm túc tổ chức kiểm điểm lại, với tinh thần thực sự cầu thị, nhìn nhận rõ những thiếu sót, khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân để rút ra bài học sâu sắc…

Như đã đưa tin, Tổng Công ty Đường sắt VN đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội mua lại hơn 160 toa xe cũ từ Trung Quốc. Trong đó, có 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước và gần 20 toa mới nhất trong lô hàng cũng đã có tuổi đời 12 năm.

Tuy nhiên, tổ công tác của Bộ GTVT khẳng định Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã có chủ trương thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu mua toa xe đã qua sử dụng khi chưa có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT là sai quy định.

Gia Văn