Mưa trái mùa, làng hoa hiu hắt

Gốc
TT - Mưa bất thường liên tục từ ngày 25-12 đến nay làm người trồng hoa tết đứng ngồi không yên vì nhiều loại hoa đã nở và nhiều loại khác có biểu hiện... nở sau tết!

Tin nóng

Tin mới