Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mua xe ăn cắp để… đi

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Tuy chọn những xe máy đắt tiền để chôm nhưng Phương lại bán cho Hiệp với giá khá bèo: 2,5 đến 4,5 triệu đồng. Hiệp lại bán lại cho Ngọc Anh. Tuy biết là xe “nhảy” nhưng Ngọc Anh vẫn ung dung đi chỉ vì… giá rẻ.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78880.cand