(aFamily) - Cảnh đẹp của đất nước Hàn Quốc đã không ít lần được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh nhỏ như một cách quảng bá du lịch hữu hiệu nhất.