Che nắng cũng phải thật phong cách, ước gì được dùng ava Facebook làm ảnh CMND...

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 1

Ai đang độc thân thì hãy tận hưởng cuộc sống độc thân đi.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 2

Công việc trong mơ.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 3

Cuộc đời mình, mình làm chủ.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 4

Mình cắt lông cho nó khỏi nóng mà cắt xong nó lơ mình luôn.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 5

Mục đích đến phòng gym của các chị em.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 6

Có búi cao nữa cũng không mát nổi với thời tiết này.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 7

Cuối tuần rồi xõa thôi.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 8

Cứ tưởng chăm chỉ lắm chứ.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 9

Nóng phát điên cái đầu.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 10

Che nắng cũng phải thật phong cách mới được.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 11

Vừa tập vừa hôn nhẹ thì mới có tinh thần.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 12

Ước gì có thể dùng avatar Facebook làm ảnh CMND.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 13

Muốn tự sướng độc thì cần có chút tài năng.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 14

Không biết con chó kia đã đi chưa nhỉ? Mỏi chân rồi...

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 15

Mốt quần tụt 3 tầng đố ai đụng hàng.

Muc dich den phong gym cua cac chi em - Anh 16

Không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn.