Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2023

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, từ ngày 1-1-2023, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trong đó, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023, đơn cử như:

- Trước năm 1995: 5,26 (tăng 0,16 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1995: 4,46 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1996: 4,22 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1997: 4,09 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1998: 3,80 (tăng 0,12 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 2023: 1,00;...

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-2-2023; các quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 1-1-2023.

Tin, ảnh: A.Chi