Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mức học phí phải được công khai trước khi tuyển sinh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – Theo Luật Giáo dục hiện hành, các trường dân lập, trường tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=107591