Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vùng 3 đối với các thành phố trong tỉnh

ĐTO – Ngày 14/7, bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, căn cứ Nghị định số 38 ngày 22/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh áp dụng việc quản lý thu về mức lương tối thiểu tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc vùng 4 là 3.250.000 đồng/người/tháng

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc vùng 4 là 3.250.000 đồng/người/tháng

Cụ thể: địa bàn TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc và TP Hồng Ngự được áp dụng mức lương tối thiểu 3.640.000 đồng/người/tháng (vùng 3). Các huyện còn lại trong tỉnh áp dụng mức lương tối thiểu 3.250.000 đồng/người/tháng (vùng 4). Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đề nghị đơn vị sử dụng lao động tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi cho người lao động. Trong đó, có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu tháng.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/muc-luong-toi-thieu-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vung-3-doi-voi-cac-thanh-pho-trong-tinh-106810.aspx