Khói mù độc hại, nước biển dâng - Trái Đất cầu cứu năm 2019

Khói mù độc hại, nước biển dâng - Trái Đất cầu cứu năm 2019

Năm 2019 là một năm mà khủng hoảng khí hậu được nhắc tới ngày càng nhiều, với nhiều thiên tai, sự kiện, con...

6 liên quan

Châu Á thiệt hại vì biến đổi khí hậu

Châu Á thiệt hại vì biến đổi khí hậu

Theo kênh CNN, châu Á đang là khu vực phải chứng kiến rõ ràng nhất các hiện tượng thời tiết cực đoan, khắc...

6 liên quan

Châu Á - Thái Bình Dương: Khủng hoảng khí hậu hiện hữu

Châu Á - Thái Bình Dương: Khủng hoảng khí hậu hiện hữu

Màn sương mù độc hại bao trùm các siêu đô thị châu Á, hàng trăm người chết vì lũ lụt và lở đất, lốc xoáy ập...

6 liên quan

Khủng hoảng khí hậu đang diễn ra tại châu Á-Thái Bình Dương

Trong năm 2019, hàng tỷ người dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã cảm thấy sự khắc nghiệt của cuộc khủng...

6 liên quan

Châu Á- Thái Bình Dương oằn mình trước khủng hoảng khí hậu

Trong khi những quốc gia phát triển xem biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách nhưng trong tương lai, thì đối...

6 liên quan