Mức phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Gốc
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

Ngoài ra, Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

(1) Tại các thành phố trực thuộc Trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

- Từ 1 đến 3 phòng: 4.000.000 đồng/giấy phép.

- Từ 4 đến 5 phòng: 6.000.000 đồng/giấy phép.

- Từ 6 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy phép.

(Hiện hành, theo Thông tư số 212/2016/TT-BTC thì mức phí thẩm định cho đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke có từ 1 đến 5 phòng là 6.000.000 đồng).

(2) Tại khu vực khác (trừ các khu vực trên):

- Từ 1 đến 3 phòng: 2.000.000 đồng/giấy phép.

- Từ 4 đến 5 phòng: 3.000.000 đồng/giấy phép.

- Từ 6 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy phép.

(Hiện hành, theo Thông tư số 212/2016/TT-BTC thì mức phí thẩm định cho đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke có từ 1 đến 5 phòng trong trường hợp này là 3.000.000 đồng).

Thông tư 01/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-2-2021.

Ban Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/991861/muc-phi-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke