Mức phí đường bộ trạm Cam Thịnh, Khánh Hòa

Gốc
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 172/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh, quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tư 172 quy định, mức phí đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa của xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35.000 đồng/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn là 50.000 đồng/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 75.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit mức phí 140.00 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit mức phí 200.000 đồng/lượt…

Chi tiết biểu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Cam Thịnh như sau:

TT

Phương tiện chịu phí

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọngdưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

35.000

1.050.000

2.835.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

50.000

1.500.000

4.050.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

75.000

2.250.000

6.075.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

140.000

4.200.000

11.340.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lênvà xe chở hàng bằng Container 40 fit

200.000

6.000.000

16.200.000

Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1, đoạn Km1488 đến Km1525, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tư 172 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016 và bãi bỏ Thông tư số 145/2012/TT-BTC ngày 4/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh.

Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện: Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1, đoạn Km1488 đến Km1525, tỉnh Khánh Hòa đã được thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Khánh Linh

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới