Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mức phí môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động xuất khẩu lao động.

Gốc

Hanoinet - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và Bộ Tài chính vừa có thông tư quy định cụ thể mức phí môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động xuất khẩu lao động.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=23684