Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mức sống dân cư suy giảm vì Covid-19

Vì Covid-19, thu nhập bình quân năm 2021 theo giá hiện hành đã giảm 1,1% so với năm 2020, đạt 4.205.000 đồng/người/tháng.

Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4.205.000 đồng, giảm 1,1% so với năm 2020.

Trong đó, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5.388.000 đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3.486.000 đồng).

Thu nhập bình quân nhân khẩu theo tháng giai đoạn 2010 - 2021

“Trước năm 2019, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Đáng chú ý, tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5.794.000 đồng/người/tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2.837.000 đồng/người/tháng).

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 9.184.000 đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1).

Ở một góc độ khác, Tổng cục Thống kê cho biết, cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên đến 56,7% năm 2021.

Thu nhập bình quân người/tháng năm 2021 ở thành thị đã giảm 3,6%

Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống còn 10,8% năm 2021.

Cũng theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 là 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (13,4%).

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục trong giai đoạn 2016-2021, trung bình mỗi năm giảm khoảng 1 điểm phần trăm.

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2020 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm và điều đó là do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thông tin cho biết, Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.