Hà Nội ban hành nghị quyết về y tế, giáo dục: Những chính sách nhân văn

Hà Nội ban hành nghị quyết về y tế, giáo dục: Những chính sách nhân văn

Thực hiện đồng thời việc hỗ trợ học phí và thu học phí năm học 2022-2023 đảm bảo đúng quy định

Thực hiện đồng thời việc hỗ trợ học phí và thu học phí năm học 2022-2023 đảm bảo đúng quy định

Đồng Tháp không thu 50% học phí năm học 2022-2023

Đồng Tháp không thu 50% học phí năm học 2022-2023

TP Cần Thơ: Hội nghị triển khai nghị quyết quy định mức học phí, chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

TP Cần Thơ: Hội nghị triển khai nghị quyết quy định mức học phí, chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Cần Thơ bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hỗ trợ học phí

Cần Thơ bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hỗ trợ học phí

7 địa phương miễn học phí cho học sinh

7 địa phương miễn học phí cho học sinh

7 địa phương miễn học phí, 2 nơi trích tiền từ ngân sách nhiều nhất hỗ trợ học sinh

7 địa phương miễn học phí, 2 nơi trích tiền từ ngân sách nhiều nhất hỗ trợ học sinh

TP.HCM và Hà Nội dành trên 1.000 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023

TP.HCM và Hà Nội dành trên 1.000 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023

TP.HCM đề xuất hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

TP.HCM đề xuất hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

TP.HCM đề xuất hơn 1.500 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp

TP.HCM đề xuất hơn 1.500 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp

TPHCM đề xuất chi hơn 1.500 tỷ đồng cấp bù học phí

TPHCM đề xuất chi hơn 1.500 tỷ đồng cấp bù học phí

Không tăng học phí rộng mở cánh cửa cho trò nghèo

Không tăng học phí rộng mở cánh cửa cho trò nghèo

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất chi 1.541 tỷ đồng hỗ trợ học phí

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất chi 1.541 tỷ đồng hỗ trợ học phí

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập trong năm học 2022-2023

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập trong năm học 2022-2023

Đồng hành và chia sẻ

Đồng hành và chia sẻ

Các khoản thu đầu năm học 2022-2023: Tăng minh bạch để giảm bức xúc

Các khoản thu đầu năm học 2022-2023: Tăng minh bạch để giảm bức xúc

Những trường ngoài công lập có mức học phí đắt nhất Hà Nội

Những trường ngoài công lập có mức học phí đắt nhất Hà Nội