Mức thu lệ phí đăng ký cư trú không quá 10 nghìn đồng/ lần

Gốc
(HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh, mức thu đối với đăng ký thường trú, tạm trú cho cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, không quá 10.000 đ/lần đăng ký.

Tin nóng

Tin mới