Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mức thu lệ phí đăng ký cư trú

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Hỏi: Đề nghị cho biết, quy định của Nhà nước về mức thu lệ phí đối với việc đăng ký và quản lý cư trú? Những trường hợp nào không phải nộp lệ phí đăng ký cư trú?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117358&sub=69&top=40