HĐND TP. Hà Nội kỳ họp thứ 14 khóa XIV đã đồng ý với mức thu tối đa mới với chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng. Mức thu này đã được các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đồng thuận.

Muc thu phi cho Dong Xuan tang them 350.000 dong/m2/thang - Anh 1

Mức thu tối đa mới với chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng

Theo UBND TP. Hà Nội, hiện nay mức thu tối đa phí chợ trên địa bàn Hà Nội quy định mức thu tối đa phí chợ hạng 1 do doanh nghiệp quản lý là 400.000 đồng/m2/tháng.

Chợ Đồng Xuân là chợ hạng 1, chợ đầu mối chủ yếu bán buôn đi các tỉnh và địa bàn Hà Nội với diện tích cho thuê chỗ ngồi kinh doanh là 6.910 m2; trong đó có 2.140 sạp hàng (diện tích 3m2/sạp) và 70 Ki ốt (diện tích 7m2/Ki ốt) bảo đảm cho trên 2.000 hộ kinh doanh hoạt động ổn định. Chợ Đồng Xuân do Công ty CP Đồng Xuân quản lý có số vốn Nhà nước nắm giữ là 71%. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên xã hội hóa giao doanh nghiệp quản lý và khai thác kinh doanh chợ.

Năm 2015 là năm thời hạn cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ giai đoạn 2010 – 2014 hết hạn. Để triển khai ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh giai đoạn tiếp theo, Công ty CP Đồng Xuân đã xây dựng phương án điều chỉnh mức thu và được quận Hoàn Kiến rà soát có văn bản đề xuất mức thu phí tại chợ Đồng Xuân và được Liên ngành Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục thuế Hà Nội thẩm định.

Hiện mức chí phí cấu thành mức thu phí chợ Đồng Xuân là 23.713 triệu đồng/năm. Mức thu phí được đề xuất để bảo đảm bù đắp chi phí với mức bình quân thu là 285.977 đồng/m2/tháng (23/713 triệu đồng/6.910 m2/12 tháng). Mức thu này tăng 17,58% so với mức thu giai đoạn 2010 – 2015.

Mức thu mới với sạp hàng ở mức thấp nhất là 121.000 đồng/m2/tháng; mức phí cao nhất là 744.000 đồng/m2/tháng. Đối với Ki ốt,mức thu phí thấp nhất là 277.000 đồng/m2/tháng; mức phí cao nhất là 587.000 đồng/m2/tháng.

Như vậy, mức thu tối đạ tại chợ Đồng Xuân được TP. Hà Nội đề xuất HĐND thông qua là 750.000 đồng/m2/tháng.

Theo UBND TP. Hà Nội, mức thu phí dự kiến này đã được 100% hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đồng thuận, nộp đơn đăng ký tiếp tục thuê địa điểm kinh doanh.

Theo baochinhphu.vn