Mức thu phí tối đa tại chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng

Gốc
Căn cứ lợi thế thương mại của từng vị trí kinh doanh, HĐND thành phố Hà Nội quyết định mức thu phí tối đa tại chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng.

Chiều qua (1/12), HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung mức thu phí chợ trên địa bàn Thành phố với 85,87 % đại biểu có mặt tại hội trường tán thành. Theo đó, mức thu phí chợ Đồng Xuân lên tối đa là 750.000 đồng/m2/tháng, bắt đầu từ tháng 1/1/2016.

Nghị quyết nêu rõ, hiện nay mức thu tối đa phí chợ trên địa bàn thành phố dành cho chợ hạng 1 do doanh nghiệp quản lý là 400.000 đồng/m2/tháng. Trong đó, chợ Đồng Xuân là chợ hạng 1, chợ đầu mối chủ yếu bán buôn đi các tỉnh và địa bàn Hà Nội có diện tích cho thuê chỗ ngồi kinh doanh là 6.910m2, trong đó có 2.140 sạp hàng (diện tích 3m2/sạp) và 70 ki ốt (diện tích 7m2/ki ốt), đảm bảo cho trên 2.000 hộ kinh doanh hoạt động ổn định.

Chợ Đồng Xuân do Công ty cổ phần Đồng Xuân quản lý có số vốn của Nhà nước nắm giữ 71%. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên xã hội hóa giao doanh nghiệp quản lý và khai thác kinh doanh chợ.

Mức thu phí tối đa tại chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng - Ảnh 1

Căn cứ lợi thế thương mại của từng vị trí kinh doanh, HĐND thành phố quyết định mức thu phí tối đa tại chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng.

Năm 2015, thời hạn cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân trong giai đoạn từ 2010 - 2014 đã hết hạn, Cty CP Đồng Xuân đã xây dựng phương án điều chỉnh mức thu phí, UBND quận Hoàn Kiếm đã rà soát và có văn bản đề xuất điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân.

Căn cứ lợi thế thương mại của từng vị trí kinh doanh, HĐND thành phố quyết định mức thu phí tối đa tại chợ Đồng Xuân là 750.000 đồng/m2/tháng. Với mức phí mới, dự kiến tổng mức thu từ chợ Đồng Xuân sẽ tăng lên 23,7 tỷ đồng/năm, trong đó gồm chi phí tiền lương và phụ cấp, phí BHXH, BHYT, chi phí khấu hao tài sản cố định, thuê đất, tiền điện, nước công cộng và các chi phí khác, tiền thuế phi nông nghiệp, tiền thuế VAT.

Để đảm bảo bù đắp chi phí, mức thu phí bình quân là 285.977 đồng/m2/tháng, tăng 17,58% so với kỳ từ năm 2010-2014. Căn cứ lợi thế thương mại của từng vị trí kinh doanh và mức thu phí bình quân sẽ có 88 mức thu phí, cụ thể: Đối với sạp hàng mức thu thấp nhất 121 nghìn đồng/tháng, cao nhất 744 nghìn đồng/tháng.

UBND Thành phố cho biết, mức thu phí dự kiến này đã được 100% các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đồng thuận, nộp đơn đăng ký tiếp tục thuê địa điểm kinh doanh.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới