Mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2010: Còn nhiều khó khăn

Gốc
Chiến lược quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) xác định: Đến năm 2010, 85% cư dân nông thôn được dùng nước sạch ít nhất 60 lít/người/ngày, 70% hộ được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh... Trong bối cảnh hiện nay, đây thực sự là những con số đầy thử thách

Tin nóng

Tin mới