Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mục tiêu: phục vụ nhân dân

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân và tình hình vận động thu hút vốn và thực hiện dự án từ các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (NGOs) đã đóng góp vào việc phát huy sự hiểu biết, tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Điều đặc biệt, trong hoạt động này các địa phương có cách làm rất riêng, đa dạng, mang dấu ấn từng vùng miền,

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/11/171702